• Faaliyet Alanları
  • Şirket Profili
  • Ortaklıklar
  • Faaliyetler
  • İnsan Kaynakları
  • Grup Şirketleri
  • Permak News

ŞİRKET PROFİLİTürkiye`nin hızla büyüyen sanayi, hizmet ve yatırım gruplarından biri olan Permak Gurubun temelleri 30 yıl önce Permak Makine Sanayi’nin kurulmasıyla atıldı. Permak bugün makine, tekstil, kimya sanayi, sistem teknolojileri, inşaat ve turizm ana iş kollarında faaliyet göstermektedir. Permak Grubu şirketleri Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki sanayi tesisleri ile ülkenin üretim gücüne katkı sağlamakta, güçlü distribütörlük ağı ile 25 yılı aşkın bir süredir önemli firmaların bölge temsilciliklerini yürütmektedir. Grubun inşaat ve turizm yatırımları yurtiçi ve yurtdışında hızla devam etmektedir.

Permak Grubu "Kurumsal yönetim" ilkelerini uzun vadeli ve kalıcı başarının bir gereği olarak görmekte ve uygulamaktadır. Çalışanlar, uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kuran, iş süreçlerine enerji, dürüstlük, tecrübe ve değer katan başarılı profesyonellerdir.

Vizyonumuz; yenilikçi bir yaklaşımla ürün, hizmet ve çözümler yaratarak, sürdürülebilir karlılığı yakalamış bir dünya şirketi olmak.

Misyonumuz; etik değerlerimizden ve kaliteden ödün vermeden, toplum ve ülke için değerler üreterek büyümek.

Değerlerimiz; Güvenilirlik: Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaf, uzun süreli, yapıcı ve dürüstlük esasına dayalı yürütür, onlara güvenir ve onlardan da bizlere güvenmelerini bekleriz.

Müşteri Memnuniyeti: Sunduğumuz hizmet ve çözümler, müşterilerimizin verimliliğini arttırarak, hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını ve büyümelerini amaçlar. Müşteri odaklı çalışır, gereksinimlerine göre kendimizi geliştiririz.

Başarma azmi: Tüm faaliyet alanlarımızda standardı belirler ve en iyi olmayı amaçlar, daima kendimizden ve rakiplerimizden daha iyiyi yaparak fark yaratmayı hedefleriz.

Yenilikçilik: Sürekli kendimizle yarışarak, yenilikçiliğin gücüne inanırız. Devamlı öğrenerek kendimizi geliştirir ve hız kazanırız.

Girişimcilik: Sürekli olarak en yükseği hedefler, yeni fikirler ve iş alanları üretiriz.

YÖNETİM KURULUSelim Uyar
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJIGrubumuz kararlı adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Gücünü dinamik ve yenilikçi olmaktan alan bir grup olarak,doğru kararlar alıyor, hızlı hareket ediyor, yeni yatırımlara yöneliyoruz. Bugün Permak Grubunun geldiği noktada geleceğe korkmadan bakabilmesini sağlayan etkenlerin en başında güven geliyor..Bir şirket için en önemli sermayenin güven olduğunu biliyoruz..Dürüst iş yapmak, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza verdiğimiz sözleri tutmak geçmişte olduğu gibi gelecekte de önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Bizi güçlü kılan bir diğer etken ise, iş fırsatlarını erken görüp, hızlı karar verebilmek ve planlı çalışarak atacağımız adımları doğru hesaplayabilmektir. Bu bağlamda bugüne dek doğru kararlar almaya muvaffak olduğumuza inanıyoruz.

Dünya ekonomisi hızlı bir biçimde büyümekte, bu değişim son yıllarda Türkiye ekonomisine olumlu olarak yansımaktadır.. Permak Grubu olarak ülke potansiyeline güvenmekte ve yeni faaliyet alanlarına girmekteyiz.

Türk ekonomisinin dinamik güçlerinden birisi olarak, ülkemizin gelişim içerisinde olduğu bu dönemde, milletimize karşı sorumluluklarımızı unutmadan, global bir şirket olmayı hedefliyoruz.


PERMAK GROUP PERMAK ŞİRKETLER GRUBU Kuruluşudur. ©2014 Tüm hakları saklıdır.